Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lạc Long Quân – Khánh Hòa

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lạc Long Quân – Khánh Hòa gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 10:
+ Bạn An và bạn Tâm đến một cửa hàng văn phòng phẩm để mua bút chì và bút bi. Bạn An mua 3 bút chì và 2 bút bi với giá 13500 đồng, bạn Tâm mua 2 bút chì và 4 bút bi với giá 17000 đồng. Vậy giá mỗi bút chì và mỗi bút bi tương ứng là:
A. 3000 đồng và 3500 đồng.
B. 2000 đồng và 3000 đồng.
C. 2500 đồng và 3500 đồng.
D. 2500 đồng và 3000 đồng.
+ Cho mệnh đề P: “Tam giác ABC cân tại A”, mệnh đề Q: “AB = AC”. Phát biểu mệnh đề “P kéo theo Q”.
A. Nếu AB = AC thì tam giác ABC cân tại A.
B. Nếu tam giác ABC cân tại A thì AB = AC.
C. Nếu tam giác ABC cân tại B thì AB = AC.
D. Tam giác ABC cân tại A khi và chỉ khi AB = AC.
[ads]
+ Hãy chọn khẳng định sai.
A. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
B. ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi vtAB = vtCD.
C. Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.
D. Vectơ – không cùng hướng với mọi vectơ.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]