Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nguyễn Trung Ngạn – Hưng Yên

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nguyễn Trung Ngạn – Hưng Yên mã đề 835 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 11:
+ 7C2 là kí hiệu của:
A. Số các hoán vị của 7 phần tử.
B. Một đáp án khác.
C. Số các chỉnh hợp chập 2 của 7 phần tử.
D. Số các tổ hợp chập 2 của 7 phần tử.
+ Trong các phép biến hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép biến hình sau đây, phép nào là phép dời hình?
A. Phép quay và phép vị tự tỉ số k = 2.
B. Phép tịnh tiến và phép vị tự tỉ số k = 1/3.
C. Phép đồng nhất và phép vị tự tỉ số k = 1.
D. Phép đối xứng tâm và phép vị tự tỉ số k = 4
[ads]
+ Chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau:
A. Một mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua một điểm và chứa một đường thẳng không đi qua điểm đó.
B. Một mặt phẳng hoàn toàn xác định khi nó chứa hai đường thẳng cắt nhau.
C. Một mặt phẳng hoàn toàn xác định khi nó chứa hai đường thẳng song song.
D. Một mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua ba điểm.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]