Đề thi HK1 Toán 12 cơ bản năm học 2017 – 2018 trường THPT Yersin – Lâm Đồng


Đề thi HK1 Toán 12 cơ bản năm học 2017 – 2018 trường THPT Yersin – Lâm Đồng gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Đồ thị hàm số lôgarit nằm bên phải trục tung.
B. Đồ thị hàm số mũ luôn cắt trục hoành tại điểm A(1;0).
C. Đồ thị hàm số lôgarit luôn qua điểm A(1; a).
D. Đồ thị hàm số mũ nhận trục oy làm tiệm cận đứng.
[ads]
+ Bạn Nam vừa trúng tuyển Đại học và được ngân hàng cho vay trong 5 năm học, mỗi năm 8 triệu đồng để nộp học phí, với lãi suất ưu đãi 3.6% trên 1 năm. Hỏi sau khi tốt nghiệp, bạn Nam phải trả cho ngân hàng số tiền cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu? (làm tròn theo đơn vị nghìn đồng).
A. 44.533.040(VNĐ). B. 40.000.000(VNĐ).
C. 49.547.480(VNĐ). D. 5.890.135(VNĐ).
+ Cho phương trình log3 (4x^2 + 8x + 12) – 2 = 0. Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào là đúng?
A. Phương trình có hai nghiệm dương.
B. Phương trình có một nghiệm âm và một nghiệm dương.
C. Phương trình có hai nghiệm âm.
D. Phương trình vô nghiệm.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]