Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Thái Bình

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Thái Bình gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra ngày 28/12/2017 nhằm khảo sát chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 12 trên toàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn học kỳ 1, đề thi có đáp án tất cả các mã đề 101, 201, 301, 401.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 sở Thái Bình:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 3cm. Gọi M là điểm di động trên cạnh BC, MH vuông góc với AB tại H. Cho tam giác AHM quay quanh cạnh AH tạo nên một hình nón, tính thể tích lớn nhất của hình nón được tạo thành.
+ Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y = (x + 2)/(x + m) nghịch biến trên các khoảng xác định của nó.
[ads]
+ Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây.
A. Hàm số y = 1/(2x – 7) không có tiệm cận ngang
B. Hàm số y = √(x^2 – 1) có tập xác định là D = R\{-1; 1}
C. Đồ thị hàm số y = x^4 – x^2 không có giao điểm với đường thẳng y = -1
D. Đồ thị hàm số y = x^3 + x^2 – 2x luôn cắt trục tung tại 2 điểm phân biệt

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]