Đề thi KSCL học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nghi Xuân – Hà Tĩnh

Đề thi KSCL học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nghi Xuân – Hà Tĩnh gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi KSCL học kỳ 1 Toán 12:
+ Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt một khoảng cách là 300km. Vận tốc của dòng nước là 6km/h. Nếuvận tốc của cá bơi khi nước đứng yên là v (km/h) thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức E(v) = c.v^3.t, trong đó c là một hằng số, E được tính bằng Jun. Tìm vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng tiêu hao ít nhất.
+ Cho một hình đa diện, tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau?
A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh
B. Mỗi mặt có ít nhất 3 cạnh
C. Mỗi cạnh là cạnh chung ít nhất của 3 mặt
D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt
+ Cho hình bát diện đều cạnh a. Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Giá trị của S là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]