Đề vượt vũ môn Toán 2018 lần 1 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp

Đề vượt vũ môn Toán 2018 lần 1 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, đề thi nằm trong kế hoạch thi thử, rèn luyện thường xuyên đề chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán, đề thi thử có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề vượt vũ môn Toán 2018:
+ Cho hàm số f(x) = x^3 + x^2 – 2x + 3. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số y = f(x – 2017) không có cực trị.
B. Hai phương trình f(x) = m và f(x – 1) = m + 1 có cùng số nghiệm với mọi m.
C. Hai phương trình f(x) = 2017 và f(x – 1) = 2017 có cùng số nghiệm.
D. Hai phương trình f(x) = m và f(x – 1) = m – 1 có cùng số nghiệm với mọi m.
+ Hình vẽ bên là đồ thị của một hàm trùng phương. Giá trị của m để phương trình |f(x)| = m có 4 nghiệm đôi một khác nhau là?


+ Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) = 0 khi x → +∞ và lim f(x) = +∞ khi x → -∞. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số y = f(x) không có tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số y = f(x) nằm phía trên trục hoành.
C. Đồ thị hàm số y = f(x) có một tiệm cận ngang là trục hoành.
D. Đồ thị hàm số y = f(x) có một tiệm cận đứng là đường thẳng y = 0.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com