Đề thi giữa HK2 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội


Đề thi giữa HK2 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội mã đề 102 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, kỳ thi được tổ chức vào ngày 08 tháng 03 năm 2018, đề thi có đáp án tất cả các mã đề.

Trích dẫn đề thi giữa HK2 Toán 11 năm học 2017 – 2018:
+ Khẳng định nào sau đây sai:
A. Phép chiều song song có thể biến đường tròn thành một đường tròn.
B. Phép chiều song song có thể biến đường tròn thành một đoạn thẳng.
C. Phép chiều song song có thể biến đường tròn thành một đường elip.
D. Phép chiều song song có thể biến đường tròn thành một điểm.
+ Cho tứ diện đều S.ABC. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và SC. Xét M là một điểm di động trên đoạn thẳng AI. Qua M kẻ mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng (CIJ). Khi đó thiết diện của mặt phẳng (α) và tứ diện S.ABC là hình gì?
[ads]
+ Mệnh đề nào sau đây sai:
A. Qua một điểm A nằm ngoài mặt phẳng (P) cho trước, có duy nhất một đường thẳng qua (A) và song song với (P).
B. Qua một điểm A nằm ngoài mặt phẳng (P) cho trước, có duy nhất một mặt phẳng (Q) qua (A) và song song với (P).
C. Qua một điểm A nằm ngoài một đường thẳng a cho trước, có duy nhất một đường thẳng b qua A và song song với đường thẳng a.
D. Qua một điểm A nằm ngoài một đường thẳng a cho trước, có vô số mặt phẳng qua A và song song với đường thẳng a.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com