Vận dụng – vận dụng cao hàm số và phương trình bậc 1 – 2


Tài liệu gồm 88 trang tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm mức độ vận dụng – vận dụng cao thuộc chuyên đề hàm số và phương trình bậc 1 – 2, các bài toán đều có đáp án, tài liệu được biên soạn bởi tập thể quý thầy, cô giáo giảng dạy môn Toán trên toàn quốc.

Các vấn đề chính trong tài liệu:
+ Vấn đề 1. Tập xác định và tập giá trị.
+ Vấn đề 2. Xét sự biến thiên, tính chẵn – lẻ, tính tuần hoàn của hàm số.
+ Vấn đề 3. Đồ thị hàm số và ứng dụng.
+ Vấn đề 4. Sự tương giao đồ thị.
+ Vấn đề 5. Bài toán min – max.
+ Vấn đề 6. Ứng dụng hàm số vào giải các bài toán khác.
+ Vấn đề 7. Hàm hợp – tính giá trị hàm số.
+ Vấn đề 8. Tiếp tuyến – tiếp xúc.
+ Vấn đề 9. Tập hợp điểm.
+ Vấn đề 10. Phương trình bậc nhất và bậc hai
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com