Chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit – Lư Sĩ Pháp


Tài liệu gồm 179 trang được biên soạn bởi thầy Lư Sĩ Pháp phân dạng và hướng dẫn giải các bài toán trắc nghiệm – tự luận chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit trong chương trình Giải tích 12 chương 2. Nội dung của cuốn tài liệu bám sát chương trình chuẩn và chương trình nâng cao về môn Toán đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Nội dung tài liệu được chia thành 2 phần chính:
Phần 1. Phần tự luận: Ở phần này tôi trình bày đầy đủ lí thuyết và bài tập có hướng dẫn giải ở từng bài học. Với mong muốn mong các em nắm được phương pháp giải bài tập trước khi chuyển sang giải Toán trắc nghiệm.
Phần 2. Phần trắc nghiệm có đáp án: Ở phần này tôi trình bày tóm tắt các lý thuyết cần nắm, kĩ năng
làm bài trắc nghiệm, hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay cần thiết trong quá trình làm bài trắc nghiệm.


Phần 1. Hàm số Lũy Thừa – Mũ – Lôgarit
Bài 1. Lũy Thừa
Bài 2. Hàm Số Lũy Thừa
Bài 3. Lôgarit
Bài 4. Hàm Số Mũ – Hàm Số Lôgarit
Ôn Tập Hàm Số Lũy Thừa – Mũ – Lôgarit
Phần 2. Phương Trình – Hệ Phương Trình – Bất Phương Trình Mũ – Lôgarit
Bài 1. Phương Trình Mũ
Bài 2. Phương Trình Lôgarit
Bài 3. Hệ Phương Trình Mũ – Lôgarit
Bài 4. Bất Phương Trình Mũ
Bài 5. Hệ Phương Trình Lôgarit
Ôn tập Phương Trình – Hệ Phương Trình – Bất Phương Trình Mũ – Lôgarit
TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II
Bài 1. Lũy thừa – Hàm số lũy thừa
Bài 2. Lôgarit
Bài 3. Hàm Số Mũ – Hàm Số Lôgarit
Bài 4. Phương Trình – Hệ Phương Trình – Bất Phương Trình Mũ – Lôgarit
Ôn tập chương II
Một số câu trong kì thi THPT
Đáp ánTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com