Đề KSCL giữa HK1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Bùi Thị Xuân – TT. Huế


Đề KSCL giữa HK1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Bùi Thị Xuân – TT. Huế mã đề 001 gồm 2 trang với 24 câu hỏi trắc nghiệm khách quan (chiếm 8 điểm) và 1 bài toán tự luận (chiếm 2 điểm), yêu cầu học sinh hoàn thành đề thi trong thời gian 45 phút, đây là kỳ thi được tổ chức định kỳ ở các trường nhằm kiểm tra chất lượng học sinh sau từng giai đoạn của năm học, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề KSCL giữa HK1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Bùi Thị Xuân – TT. Huế:
+ Cho điểm I thuộc đoạn thẳng AB và AB = 4AI. Chọn mệnh đề đúng?
A. Phép vị tự tâm I tỉ số k = 3 biến điểm A thành điểm B.
B. Phép vị tự tâm I tỉ số k = – 4 biến điểm A thành điểm B.
C. Phép vị tự tâm I tỉ số k = – 3 biến điểm A thành điểm B.
D. Phép vị tự tâm I tỉ số k = 4 biến điểm A thành điểm B.
[ads]
+ Cho tam giác ABC vuông tại A và có góc B bằng 60 độ. Phép quay tâm B góc quay α = (BA;BC) biến điểm A thành điểm H. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Ba điểm B, H, C thẳng hàng.
B. Tam giác ABH là tam giác đều.
C. Tam giác AHC vuông tại H.
D. AB = BC – HC.
+ Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng ∆: 5x – 2y – 8 = 0. Viết phương trình đường thẳng ∆1 là ảnh của đường thẳng ∆ qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (-1;3).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com