Sử dụng liên hợp trực tiếp giải phương trình chứa căn (liên hợp 1) – Lương Tuấn Đức


Tài liệu gồm 246 trang được biên soạn bởi thầy Lương Tuấn Đức hướng dẫn phương pháp sử dụng liên hợp trực tiếp giải phương trình chứa căn.

Tổng quan về nội dung tài liệu:
Phần 1. Sử dụng đại lượng liên hợp – trục căn thức – hệ phương trình tạm thời: Kiến thức chủ đạo là các ví dụ minh họa mở đầu, kỹ thuật liên hợp trực tiếp các biểu thức chứa căn và bài toán liên quan đến tìm nghiệm, liên hợp hằng số. Đây có thể được coi là một phương pháp mạnh, vì bản chất là phân tích nhân tử đưa phương trình chứa căn về một phương trình tích hệ quả.
+ Một số bài toán mở đầu.
+ Liên hợp trực tiếp các biểu thức chứa căn.
+ Bài toán nhiều cách giải.
Phần 2. Sử dụng đại lượng liên hợp – trục căn thức – hệ phương trình tạm thời đối với bài toán căn bậc hai: Nội dung chủ đạo là các ví dụ minh họa mở đầu cho các bài toán liên quan đến xác định nghiệm (trường hợp 1 nghiệm nguyên – nghiệm hữu tỷ), kỹ thuật liên hợp hằng số và xử lý, đánh giá phương trình hệ quả, tạm thời dừng chân với lớp bài toán chứa căn bậc hai.
+ Xác định nghiệm – liên hợp hằng số.
+ Đánh giá – xử lý hệ quả sau liên hợp.
+ Bài toán nhiều cách giải.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com