Bài kiểm tra số 1 HK2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Phước Vĩnh – Bình Dương


Bài kiểm tra số 1 HK2 Toán 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Phước Vĩnh – Bình Dương với nội dung là đề kiểm tra một tiết Đại số 10 chương 4bất đẳng thức và bất phương trình, đề có mã đề 136 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 10 câu và phần tự luận gồm 03 câu, thời gian làm bài 45 phút.

Trích dẫn bài kiểm tra số 1 HK2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Phước Vĩnh – Bình Dương:
+ Miền nghiệm của bất phương trình 4(x – 1) + 5(y – 3) > 2x – 9 là nửa mặt phẳng chứa điểm có tọa độ nào sau đây?
[ads]
+ Bất phương trình (2x – 5)/(x + 3) ≥ 3 có dạng T = [a;b). Hai số a, b là nghiệm của phương trình nào sau đây?
+ Cho nhị thức bậc nhất y = f(x) = ax + b có dấu được minh họa bởi đồ thị như sau. Khi đó?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com