Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán trường THPT chuyên Thái Bình lần 3

Chiều thứ Hai ngày 11 tháng 03 năm 2019, trường THPT chuyên Thái Bình tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán lần thứ 3, nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh thường xuyên theo từng giai đoạn trong quá trình ôn thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán trường THPT chuyên Thái Bình lần 3 mã đề 209 gồm 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong 90 phút, đề thi với nhiều bài toán vận dung – vận dụng cao, thích hợp dành cho đối tượng học sinh có học lực khá – giỏi ôn thi điểm 9 – 10 trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán.

Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán trường THPT chuyên Thái Bình lần 3:
+ Tính đến 31/12/2018, diện tích trồng rừng ở nước ta là 3 886 337 ha. Giả sử cứ sau một năm, diện tích trồng rừng của nước ta tăng 6.1%. Hỏi sau ba năm, diện tích rừng trồng ở nước ta là bao nhiêu ha? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).


+ Cho tập hợp S = {1, 2, 3 … 17} gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Chọn ngẫu nhiên một tập hợp con có 3 phần tử của tập hợp S. Tính xác suất để tập hợp được chọn có tổng các phần tử chia hết cho 3.
+ Cho hàm số f(x) = x^3 + 3x^2 + mx + 1. Gọi S là tổng tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = f(x) cắt đường thẳng y = 1 tại ba điểm phân biệt A(0;1), B, C sao cho các tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại B, C vuông góc với nhau. Giá trị của S bằng?

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com