Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội


TOANMATH.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội, đề thi có mã đề 123 được biên soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán, học sinh làm bài thi trong 90 phút, nội dung kiểm tra thuộc các chủ đề: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng (Giải tích 12 chương 3), số phức (Giải tích 12 chương 4), phương pháp tọa độ trong không gian (Hình học 12 chương 3), đề thi có đáp án mã đề 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội:
+ Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x + 2)^2 + (y – 1)^2 + (z – 3)^2 = 25 và mặt phẳng (P): x – 2y + 2z + 7 = 0 cắt nhau theo giao tuyến là đường tròn (C). Thể tích V của khối nón có đỉnh trùng với tâm mặt cầu (S) và đáy là đường tròn (C) bằng kết quả nào sau đây?


+ Cho phương trình bậc hai trên tập số phức: az^2 + bz + c = 0 và Δ = b^2 – 4ac. Chọn khẳng định sai:
A. Nếu Δ = 0 thì phương trình có nghiệm kép.
B. Nếu Δ < 0 thì phương trình vô nghiệm.
C. Nếu Δ khác 0 thì phương trình có hai nghiệm.
D. Nếu phương trình có hai nghiệm z1. z2 thì z1 + z2 = -b/a.
+ Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu S(I;R) và mặt phẳng (P) không có điểm chung. Ký hiệu d(I;(P)) là khoảng cách từ tâm I của mặt cầu đến mặt phẳng (P). Khẳng định nào sau đây đúng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com