Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thăng Long – Hà Nội


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 mã đề 856 đề thi HK2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thăng Long – Hà Nội, kỳ thi được diễn ra vào thứ Ba ngày 16 tháng 04 năm 2019.

Tuy là kỳ thi kiểm tra kết thúc học kỳ 2 Toán 12, nhưng đề thi HK2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thăng Long – Hà Nội lại được biên soạn theo cấu trúc của một đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán, cụ thể, đề gồm 50 câu trắc nghiệm, nội dung kiến thức bao hàm toàn bộ chương trình Toán 12, ngoài ra chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy đề thi có các bài toán nằm trong khôn khổ chương trình Toán 10 và Toán 11, ví dụ như: quy tắc đếm, xác suất, dãy số, hệ bất phương trình hai ẩn … Do đó ngoài mục đích kiểm tra, đánh giá, xếp loại học lực môn Toán 12 giai đoạn học kỳ 2, đề còn nhằm kiểm tra kiến thức Toán THPT, khi mà kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ diễn ra.


Trích dẫn đề thi HK2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thăng Long – Hà Nội:
+ Một đồng hồ cát được ghép bởi 3 khối: khối nón, khối cầu và khối trụ. Biết chiều cao khối nón bằng đường kính khối cầu; bán kính mặt đáy của khối nón bằng bán kính khối cầu và cũng bằng bán kính đáy của khối trụ. Gọi h là chiều cao khối trụ, R là bán kính khối cầu (tham khảo hình vẽ bên). Tính h/R.
+ Một gia đình lập kế hoạch tiết kiệm như sau: Họ lập một sổ tiết kiệm tại một ngân hàng và cứ đầu mỗi tháng họ gửi vào sổ tiết kiệm đó 15 triệu đồng. Giả sử lãi suất tiền gửi không đổi là 0,6%/tháng và tiền gửi được tính lãi theo hình thức lãi kép. Hỏi sau 3 năm gia đình đó tiết kiệm được số tiền gần nhất với con số nào dười đây?
A. 543 240 000 đồng. B. 589 269 000 đồng. C. 669 763 000 đồng. D. 604 359 000 đồng.
+ Một chất điểm chuyển động trong 3 giây với vận tốc v = a.cos(pi.t) + b (mét/giây) (trong đó: t là biến thời gian; a, b là các hằng số) có đồ thị là một đường hình sin như hình vẽ bên. Tính tổng quãng đường S mà vật đi được sau 3 giây (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com