Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh


Thứ Ba ngày 09 tháng 04 năm 2019, trường THPT Yên Phong số 1, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Toán 12 năm học 2018 – 2019.

Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh có mã đề 197 gồm 04 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài dành cho học sinh là 90 phút, kỳ thi nhằm kiểm tra lại toàn bộ các nội dung kiến thức Toán 12 mà học sinh đã học trong thời gian vừa qua để lấy điểm đánh giá, xếp loại học lực.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh:
+ Biết rằng năm 2001, dân số của Việt Nam là 78.685.800 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 1,7%. Cho biết sự tăng dân số được tính theo công thức S = A.e^Nt (trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc, S là dân số sau N năm, t là tỉ lệ tăng dân số hằng năm). Nếu cứ tăng dân số như vậy thì đến năm nào dân số của nước ta ở mức 150 triệu người?


+ Có 5 bạn nam và 6 bạn nữ bước ra khỏi phòng học từng người một theo một thứ tự ngẫu nhiên. Tính xác suất để ba bạn bước ra cuối cùng là ba bạn nữ.
+ Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh A’B’, BC. Gọi K là điểm trên cạnh CC’ sao cho CC’ = 3CK. Mặt phẳng (MNK) chia khối lăng trụ thành hai phần, phần chứa điểm B có thể tích là V1. Gọi V là thể tích của khối lăng trụ đã cho. Tính tỉ số V1/V.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com