Đề kiểm tra chất lượng Toán 11 năm 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bắc Ninh


Nhằm kiểm tra chất lượng cuối năm môn Toán lớp 11 năm học 2018 – 2019, vừa qua, phòng quản lý chất lượng – sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi học kỳ 2 Toán 11 năm học 2018 – 2019.

Đề kiểm tra chất lượng Toán 11 năm 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bắc Ninh được biên soạn theo hình thức tự luận, đề gồm 1 trang với 5 bài toán, học sinh có 90 phút để làm bài thi.
[ads]
Trích dẫn đề kiểm tra chất lượng Toán 11 năm 2018 – 2019 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là trực tâm của tam giác BCD.
a) Chứng minh rằng đường thẳng AD vuông góc với mặt phẳng (ABC), đường thẳng AH vuông góc với mặt phẳng (BCD).
b) Gọi a là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (BCD). Chứng minh rằng cosa = AH/AD.
c) Biết các tam giác ABC, ABD, ACD có diện tích lần lượt bằng 2, 3, 4 (đơn vị diện tích). Tính diện tích tam giác BCD.
+ Cho hàm số y = f(x) = x^3 – 3x^2 – 9x.
a) Giải bất phương trình f'(x) ≥ 0.
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ x0 = 1.
+ Cho hàm số y = g(x) với m là tham số. Tìm m để hàm số g(x) liên tục trên R.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com