Đề kiểm tra HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường An Lương Đông – TT Huế


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh đề kiểm tra HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường An Lương Đông – TT Huế, đề thi có mã đề 001 gồm 6 trang, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán, kỳ thi nhằm đánh giá chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 12 trong giai đoạn học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Trích dẫn đề kiểm tra HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường An Lương Đông – TT Huế:
+ Kí hiệu S là diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị của hàm số liên tục y = f(x), trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b như trong hình vẽ bên (phần chấm đen). Tìm khẳng định sai?


+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x^2 + y^2 + (z – 2)^2 = 1 và mặt phẳng (a): 3x + 4y + 12 = 0. Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?
A. Mặt phẳng (a) tiếp xúc mặt cầu (S).
B. Mặt phẳng (a) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn.
C. Mặt phẳng (a) đi qua tâm mặt cầu (S).
D. Mặt phẳng (a) không cắt mặt cầu (S).
+ Trong mặt phẳng Oxy, gọi A là điểm biểu diễn của số phức z = 2 + 5i và B là điểm biểu diễn của số phức z’ = -2 + 5i. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
A. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục hoành.
B. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục tung.
C. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x.
D. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc toạ độ O.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com