Đề thi HK2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa


Đề thi HK2 Toán 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa (dành cho khối không chuyên) có mã đề 357, đề gồm 4 trang được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận theo tỉ lệ điểm 6:4, phần trắc nghiệm gồm 30 câu, phần tự luận gồm 3 câu, học sinh có 90 phút để làm bài thi, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa:
+ Trong không gian cho 2 đường thẳng a, d và mặt phẳng (α). Khẳng định nào sau đây sai?
A. Nếu d ⊥ (α) thì d vuông góc với 2 đường thẳng bất kì nằm trong (α).
B. Nếu d vuông góc với 2 đường thẳng cắt nhau cùng nằm trong (α) thì d vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong (α).
C. Nếu d ⊥ (α) và a // (α) thì d ⊥ a.
D. Nếu d vuông góc với 2 đường thẳng nằm trong (α) thì d ⊥ (α).


+ Cho phương trình 882x^5 – 441x^4 – 116x^3 + 58x^2 + 2x – 1 = 0. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Phương trình có nghiệm trong khoảng (0;1). B. Phương trình có nghiệm trong khoảng (-1;0).
C. Phương trình có 5 nghiệm phân biệt. D. Phương trình có đúng 4 nghiệm.
+ Trong không gian cho 3 đường thẳng đôi một phân biệt a, b, c. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Nếu a, b cùng nằm trong một mặt phẳng và cùng vuông góc với c thì a // b.
B. Nếu góc giữa a với c bằng góc giữa b với c thì a // b.
C. Nếu a // b và c vuông góc a thì c vuông góc b.
D. Nếu a, b cùng nằm trong mặt phẳng (α) và c // (α) thì góc giữa a với c và góc giữa b với c bằng nhau.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com