Đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Thống Nhất A – Đồng Nai


Đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thống Nhất A – Đồng Nai gồm 4 trang, đề gồm 35 câu trắc nghiệm kết hợp với 2 câu tự luận, phần trắc nghiệm chiếm 80% số điểm, phần tự luận chiếm 20% số điểm, thời gian học sinh làm bài là 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Thống Nhất A – Đồng Nai:
+ Trong không gian, khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Vectơ chỉ phương của đường thẳng là vectơ có giá song song đường thẳng đó.
B. Góc giữa hai đường thẳng a và b là góc giữa hai đường thẳng a’ và b’ đi qua một điểm.
C. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau.
D. Hai đường thẳng vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 90 độ.
[ads]
+ Cho hàm số: y = f(x) = x√(x^2 + 1) (C).
a) Tính y’ = f’(x) (ghi rõ từng bước vận dụng công thức và rút gọn hết sức có thể).
b) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoành độ bằng 0 (được sử dụng máy tính để tính đạo hàm).
+ Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc (ABCD) và SA = a. Đáy ABCD là hình vuông tâm O, độ dài cạnh bằng a.
a) Chứng minh rằng BD vuông góc (SAC).
b) Hạ AK vuông góc SO. Chứng minh rằng AK vuông góc (SBD) và tính sin góc giữa SA và mặt phẳng (SBD).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com