Đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội


Sáng ngày 24 tháng 04 năm 2019, trường THPT Chu Văn An – Hà Nội tổ chức kỳ thi học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2018 – 2019, nhằm đánh giá chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 11 trong học kỳ vừa qua.

Đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội có mã đề 101, đề gồm 7 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, học sinh có 90 phút để hoàn thành bài thi HK2 Toán 11.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội:
+ Ba số khác nhau là số hạng thứ nhất, thứ hai và thứ ba của một cấp số nhân, đồng thời lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ 9 và thứ 21 của một cấp số cộng. Biết số hạng đầu của hai cấp số là 8. Tính công bội của cấp số nhân.


+ Trong không gian cho đường thẳng Δ không nằm trong mặt phẳng (P). Đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (P) nếu:
A. Δ vuông góc với đường thẳng a mà a // (P).
B. Δ vuông góc với mặt phẳng (Q) mà (Q) vuông góc (P).
C. Δ vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P).
D. Δ vuông góc với hai đường thẳng phân biệt nằm trong mặt phẳng (P).
+ Hai mặt phẳng vuông góc với nhau khi và chỉ khi:
A. Hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng vuông góc với nhau.
B. Mỗi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này vuông góc với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng kia.
C. Mặt phẳng này chứa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia.
D. Mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này đều vuông góc với mặt phẳng kia.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com