Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Quảng Nam


Sáng thứ Ba, ngày 07 tháng 05 năm 2019, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 đối với học sinh khối 12 đang học tập tại các trường THPT, GDTX trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Quảng Nam có mã đề 101 được biên soạn theo hình thức tự luận với 32 câu, học sinh có 60 phút để làm bài thi, đề thi có đáp án mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Quảng Nam:
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): (x – 2)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 12 và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z + 1 = 0. Biết rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn (C). Gọi I là tâm của mặt cầu (S), gọi (N) là hình nón có đỉnh I và đường tròn đáy là (C). Diện tích xung quanh của hình nón (N) bằng?


+ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(0;2;0), B(1;0;4) và đường thẳng d: (x + 1)/2 = (y – 2)/-1 = (z – 1)/2. Điểm M(xM;yM;zM) thuộc đường thẳng d sao cho tam giác MAB có chu vi nhỏ nhất. Biết xM = (a + b√2)/c với a, b là các số nguyên và c là số nguyên tố, giá trị của a + b + c bằng?
+ Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đường cong y = √(x^2 + 1), trục hoành và hai đường thẳng x = 0, x = 1. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) xung quanh trục hoành bằng?Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com