Các dạng toán phương trình mặt phẳng và một số bài toán liên quan


Trong quá trình luyện tập với các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán, chắc chắn không ít lần các em bắt gặp các bài toán về chủ đề phương trình mặt phẳng và một số bài toán liên quan đến phương trình mặt phẳng, bởi đây là một nội dung quan trọng của chương trình Toán 12 và chương trình Toán THPT nói chung.

Nhằm giúp các em học sinh khối 12 có thể tự ôn tập theo các chuyên đề riêng biệt, thầy Nguyễn Bảo Vương đã tổng hợp và biên soạn tài liệu các dạng toán phương trình mặt phẳng và một số bài toán liên quan, với các bài toán được phân loại theo từng dạng toán cụ thể, có đáp án và lời giải chi tiết.

Mục lục tài liệu các dạng toán phương trình mặt phẳng và một số bài toán liên quan:
Phần A. CÂU HỎI
Dạng toán 1. Xác định VTPT (Trang 2).
Dạng toán 2. Xác định phương trình mặt phẳng (Trang 3).
+ Dạng toán 2.1 Xác định phương trình mặt phẳng cơ bản (Trang 3).
+ Dạng toán 2.2 Xác định phương trình mặt phẳng khi biết yếu tố vuông góc (Trang 4).
+ Dạng toán 2.3 Xác định phương trình mặt phẳng khi biết yếu tố song song (Trang 7).
+ Dạng toán 2.4 Xác định phương trình mặt phẳng đoạn chắn (Trang 8).
Dạng toán 3. Một số bài toán liên quan điểm với mặt phẳng (Trang 10).
+ Dạng toán 3.1 Điểm thuộc mặt phẳng (Trang 10).
+ Dạng toán 3.2 Phương trình mặt phẳng qua 3 điểm (Trang 11).
+ Dạng toán 3.3 Khoảng cách từ điểm đến mặt (Trang 11).
+ Dạng toán 3.4 Cực trị (Trang 13).
Dạng toán 4. Một số bài toán liên quan giữa mặt phẳng – mặt cầu (Trang 16).
+ Dạng toán 4.1 Viết phương trình mặt cầu (Trang 16).
+ Dạng toán 4.2 Vị trí tương đối, giao tuyến (Trang 17).
+ Dạng toán 4.3 Cực trị (Trang 20).
Dạng toán 5. Một số bài toán liên quan giữa mặt phẳng – mặt phẳng (Trang 21).
+ Dạng toán 5.1 Vị trí tương đối, khoảng cách, giao tuyến (Trang 21).
+ Dạng toán 5.2 Góc của 2 mặt phẳng (Trang 23).
Dạng toán 6. Một số bài toán liên khác quan điểm – mặt phẳng – mặt cầu (Trang 24).


Phần B. LỜI GIẢI THAM KHẢO
Dạng toán 1. Xác định VTPT (Trang 26).
Dạng toán 2. Xác định phương trình mặt phẳng (Trang 27).
+ Dạng toán 2.1 Xác định phương trình mặt phẳng cơ bản (Trang 27).
+ Dạng toán 2.2 Xác định phương trình mặt phẳng khi biết yếu tố vuông góc (Trang 27).
+ Dạng toán 2.3 Xác định phương trình mặt phẳng khi biết yếu tố song song (Trang 31).
+ Dạng toán 2.4 Xác định phương trình mặt phẳng đoạn chắn (Trang 33).
Dạng toán 3. Một số bài toán liên quan điểm với mặt phẳng (Trang 36).
+ Dạng toán 3.1 Điểm thuộc mặt phẳng (Trang 36).
+ Dạng toán 3.2 Phương trình mặt phẳng qua 3 điểm (Trang 37).
+ Dạng toán 3.3 Khoảng cách từ điểm đến mặt (Trang 38).
+ Dạng toán 3.4 Cực trị (Trang 39).
Dạng toán 4. Một số bài toán liên quan giữa mặt phẳng – mặt cầu (Trang 47).
+ Dạng toán 4.1 Viết phương trình mặt cầu (Trang 47).
+ Dạng toán 4.2 Vị trí tương đối, giao tuyến (Trang 48).
+ Dạng toán 4.3 Cực trị (Trang 52).
Dạng toán 5. Một số bài toán liên quan giữa mặt phẳng – mặt phẳng (Trang 57).
+ Dạng toán 5.1 Vị trí tương đối, khoảng cách, giao tuyến (Trang 57).
+ Dạng toán 5.2 Góc của 2 mặt phẳng (Trang 59).
Dạng toán 6. Một số bài toán liên khác quan điểm – mặt phẳng – mặt cầu (Trang 61).Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com