Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội


Ngày 04 tháng 12 năm 2019, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kì thi kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Toán 12 năm học 2019 – 2020, đây là một trong những trường thi HK1 sớm nhất trên cả nước.

Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội gồm có 04 mã đề: 132, 209, 357, 485, các đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, nội dung thi gồm có: hàm số và đồ thị, mũ và logarit, khối đa diện và thể tích, mặt nón, mặt trụ và mặt cầu, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội:
+ Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số y = 5^x có đúng một tiệm cận đứng và không có tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số y = 5^x có đúng một tiệm cận ngang và không có tiệm cận đứng.
C. Đồ thị hàm số y = 5^x có đúng một tiệm cận ngang và đúng một có tiệm cận đứng.
D. Đồ thị hàm số y = 5^x không có tiệm cận ngang và không có tiệm cận đứng.
[ads]
+ Một cái xúc xích dạng hình trụ có đường kính đáy 2cm và chiều cao 6cm, giả sử giá bán mỗi cm3 xúc xích là 500 đồng. Bạn An cần trả tiền để mua một gói 4 cái xúc xích. Số tiền gần đúng nhất cho 4 cái xúc xích là?
+ Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên R thỏa mãn f(x) < f(0) với mọi x thuộc (-2;2) thì:
A. x = 0 là một điểm cực tiểu của hàm số đã cho.
B. x = 0 là một điểm cực đại của hàm số đã cho.
C. Hàm số đã cho có giá trị nhỏ nhất trên tập số R bằng f(0).
D. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất trên tập số R bằng f(0).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]