Tổng hợp công thức Hình học 12

Tài liệu gồm có 04 trang, tổng hợp tóm tắt đầy đủ những công thức Hình học 12 quan trọng nhất, thường được sử dụng trong giải toán, giúp học sinh tra cứu nhanh trong quá trình học tập chương trình Toán 12 và ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.

Lưu ý: Tài liệu không được phép sử dụng trong quá trình kiểm tra, thi cử; yêu cầu học sinh cần ghi nhớ, thuộc lòng.

Khái quát nội dung tài liệu tổng hợp công thức Hình học 12:
Phần 1. Các khối đa diện đều.
Phần 2. Các loại đáy thường gặp.
Phần 3. Hệ thức lượng trong tam giác.
Phần 4. Các trường hợp hình chóp thường gặp.
Phần 4. Công thức tính góc cơ bản và khoảng cách cơ bản.
Phần 6. Khối lăng trụ.
Phần 7. Công thức tính thể tích khối chóp và lăng trụ.
Phần 8. Công thức tính tỉ số thể tích.
Phần 9. Khối nón và khối trụ
Phần 10. Khối cầu.
Phần 11. Ba công thức bán kính mặt cầu ngoại tiếp.
Phần 12. Công thức tính tọa độ vector và điểm trong không gian.
[ads]
Phần 13. Công thức tọa độ phép toán.
Phần 14. Công thức tính tích có hướng của hai vector – ứng dụng.
Phần 15. Phương trình mặt phẳng – đường thẳng.
Phần 16. Vị trí tương đối.
Phần 17. Công thức tính khoảng cách và góc.
Phần 18. Mặt cầu.
Phần 19. Các công thức tính thể tích tứ diện.
Phần 20. Công thức tính tỉ số thể tích lăng trụ.
Phần 21. Phương pháp trải phẳng tìm quãng đường nhỏ nhất.
Phần 22. Dịch chuyển khoảng cách và dùng thể tích.
Phần 23. Công thức tính góc nâng cao.
Phần 24. Nguyên tắc tọa độ hóa hình không gian.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]