Các chuyên đề Giải tích ôn thi tốt nghiệp THPT – Lư Sĩ Pháp


Tài liệu gồm 118 trang, được biên soạn bởi thầy Lư Sĩ Pháp, tuyển chọn hệ thống bài tập trắc nghiệm Giải tích có đáp án, bám sát đề thi minh họa, đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đây là tập 1 trong bộ sách “Toán ôn thi tốt nghiệp” của thầy Lư Sĩ Pháp.

Nội dung của tài liệu bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Toán ôn thi tốt nghiệp (tập 1) gồm các chuyên đề về Giải tích:


Chuyên đề 1. Khảo sát hàm số (trang 01 – trang 36).
Chuyên đề 2. Lũy thừa – mũ – lôgarit (trang37 – trang 59).
Chuyên đề 3. Nguyên hàm – tích phân (trang 60 – trang 83).
Chuyên đề 4. Số phức (trang 84 – trang 99).
Chuyên đề 5. Cấp số cộng – cấp số nhân (trang 100 – trang 104).
Chuyên đề 6. Tổ hợp – xác suất (trang 105 – trang 114).

Xem thêm: Các chuyên đề Hình học ôn thi tốt nghiệp THPT – Lư Sĩ PhápTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com