Đề thi HK2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường THPT An Lương Đông – TT Huế


Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THPT An Lương Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 12 năm học 2019 – 2020.

Đề thi HK2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường THPT An Lương Đông – TT Huế mã đề 001 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường THPT An Lương Đông – TT Huế:
+ Trên tập số phức, cho A và B là hai điểm biểu diễn hình học số phức theo thứ tự z0, z1 khác 0 và thỏa mãn đẳng thức z0^2 + z1^2 = z0z1. Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. Tam giác OAB đều. B. Tam giác OAB vuông không cân.
C. Tam giác OAB vuông cân. D. Tam giác OAB cân không đều.
[ads]
+ Khẳng định nào sau đây sai?
A. Môđun của số phức z là một số thực dương.
B. Môđun của số phức z = a + bi (a và b ∈ R) là √(a^2 + b^2).
C. Môđun của số phức z là một số thực.
D. Môđun của số phức z là một số thực không âm.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, Gọi A và B lần lượt là các điểm biểu diễn hình học của các số phức z1 = 1 + 2i và z2 = 5 – i. Độ dài đoạn thẳng AB bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com