Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Khuyến – Bình Dương


Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Toán 12 năm học 2019 – 2020.

Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Khuyến – Bình Dương gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, nội dung đề nằm hoàn toàn trong chương trình Toán 12 phần kiến thức học kỳ 2, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Khuyến – Bình Dương:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(2;0;0), B(0;6;0), C(0;0;5) và điểm N sao cho ON = OA + OB + OC. Một mặt phẳng (P) thay đổi cắt các đoạn thẳng OA, OB, OC, ON lần lượt tại các điểm A1, B1, C1, N1 thỏa mãn OA/OA1 + OB/OB1 + OC/OC1 = 2020 và N1(x0;y0;z0). Khi đó x0 + y0 + z0 bằng?
[ads]
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2;0;2), B(0;2;0). Gọi (S) là mặt cầu nhận AB làm đường kính. Diện tích của mặt cầu (S) bằng?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm E(1;-2;3). Gọi E’ là hình chiếu vuông góc của E lên mặt phẳng (Oxz). Khoảng cách từ E’ đến trục Oy bằng?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com