Đề thi học kì 2 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Kon Tum


Tháng 06 năm 2020, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tổ chức kỳ thi kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán đối với học sinh lớp 12 trong giai đoạn cuối học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

Đề thi học kì 2 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Kon Tum mã đề 121 gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Toán 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Kon Tum:
+ Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(1;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c), trong đó b và c là các số hữu tỉ dương và mặt phẳng (P) có phương trình y – z + 1 = 0. Biết rằng mặt phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (P) và khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (ABC) bằng 1/3. Giá trị b + c bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1;1;1), B(−1;2;1), C(3;6;-5). Gọi M(a;b;c) là điểm thuộc mặt phẳng (Oxy) thỏa MA^2 + MB^2 + MC^2 đạt giá trị nhỏ nhất (với a, b, c là các số nguyên). Khi đó a + b + c bằng?
[ads]
+ Cho các số phức z1 = -2 + i và z2 = 2 + i và số phức z thay đổi thỏa mãn |z – z1|^2 + |z – z2|^2. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của z. Giá trị biểu thức M^2 – m^2 bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com