Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Phổ thông Năng khiếu – TP HCM


Ngày … tháng 06 năm 2020, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi học kỳ 2 môn Toán học lớp 12 năm học 2019 – 2020.

Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Phổ thông Năng khiếu – TP HCM mã đề 628 gồm 30 câu trắc nghiệm (06 điểm) và 04 câu tự luận (04 điểm), thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Phổ thông Năng khiếu – TP HCM:
+ Gọi (D) là miền phẳng giới hạn bởi (C) : y = 2√log2(x), trục Ox và đường thẳng x = 5. Tính thể tích V của vật thể tròn xoay sinh bởi (D) khi (D) quay quanh trục Ox.
+ Trong mặt phẳng phức Oxy, xem tập hợp E các số phức z thỏa |z − 5i| ≤ 3. Nếu trong tập E, số phức z0 có môđun nhỏ nhất thì phần ảo của z0 bằng bao nhiêu?
[ads]
+ Trong mặt phẳng phức Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức z sao cho z2 là số thuần ảo là hai đường thẳng d1, d2. Góc α giữa hai đường thẳng d1, d2 là bao nhiêu?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com