Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh


Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THPT chuyên Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ thi kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 12 năm học 2019 – 2020.

Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh mã đề 101 gồm có 06 trang, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 45 câu phần kiến thức chung, 05 câu dành cho học sinh lớp không chuyên Toán, 05 câu dành cho học sinh lớp chuyên Toán, thời gian làm bài thi HK2 Toán 12 là 90 phút.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh:
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC biết A(-5;7;-9), B(7;9;-5), C(-9;-7;5). Gọi điểm là H(a;b;c) trực tâm của tam giác ABC. Tính S = a^2 + b^2 + c^2.
+ Cho các số phức z thỏa mãn |z – (1 + i√3)^2019| = 2020. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức w = (1 + i√3)(z + 2 – 5i) + (1 – i√3)^2020 là một đường tròn. Bán kính r của đường tròn đó là?
[ads]
+ Cho số phức z thỏa mãn |z + 3 – 5i| = |z – 1 + 7i|. Gọi A, B lần lượt là biểu diễn hình học của các số phức z1 = -3 + 5i và z2 = 1 – 7i. Tập hợp các điểm biểu diễn z trong mặt phẳng phức là:
A. Đường tròn đường kính AB. B. Đường thẳng AB.
C. Đoạn thẳng AB. D. Đường trung trực của đoạn thẳng AB.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com