Đề thi HK2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Phan Huy Chú – Hà Nội


Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THPT Phan Huy Chú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội tổ chức kỳ thi kết thúc học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2019 – 2020.

Đề thi HK2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Phan Huy Chú – Hà Nội mã đề 132 và mã đề 149 được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm, đề thi gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 149, 238, 395, 406, 571, 132, 209, 357, 485, 570.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Phan Huy Chú – Hà Nội:
+ Tìm mệnh đề đúng:
A. Hình lập phương có 6 mặt là hình vuông. B. Hình chóp đều có tất cả các cạnh bằng nhau.
C. Hình hộp có đáy là hình chữ nhật. D. Hình lăng trụ đều có đáy là tam giác đều.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, AB = 3a, AD = DC = a. Gọi I là trung điểm của AD, biết hai mặt phẳng (SBI) và (SCI) cùng vuông góc với đáy và mặt phẳng (SBC) tạo với đáy một góc 60 độ. Tính khoảng cách từ trung điểm cạnh SD đến mặt phẳng (SBC).
[ads]
+ Trong không gian cho các đường thẳng a, b, c và mặt phẳng (P). Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Nếu a ⊥ b, c ⊥ b và a cắt c thì b vuông góc với mặt phẳng chứa a và c.
B. Nếu a ⊥ (P) và b // (P) thì a ⊥ b.
C. Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì a // c.
D. Nếu a // b và b ⊥ c thì c ⊥ a.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com