Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk


Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THPT Ngô Gia Tự, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk tổ chức kỳ thi kiểm tra khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 12 năm học 2019 – 2020.

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk mã đề 987 gồm có 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 788, 987, 888, 999.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk:
+ Khi giải phương trình x^2 + 2x + 2 = 0 trên tập số phức C ta có:
A. Phương trình có hai nghiệm x1 = 1 + i và x2 = 1 – i.
B. Phương trình có hai nghiệm x1 = 1 và x2 = -1.
C. Phương trình có hai nghiệm x1 = -1 + i và x2 = -1 – i.
D. Phương trình vô nghiệm.
[ads]
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: (x + 1)/1 = y/2 = (z – 2)/1, mặt phẳng (P): x + y – 2z + 5 = 0 và điểm A(1;-1;2). Đường thẳng ∆ đi qua A cắt đường thẳng d và mặt phẳng (P) lần lượt tại hai điểm M, N sao cho A là trung điểm của MN, biết rằng ∆ có một véc tơ chỉ phương u = (a;b;2). Khi đó tổng T = a + b bằng?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình x^2 + y^2 + z^2 = 9 và mặt phẳng (α) có phương trình x = 1. Biết rằng mặt phẳng (α) chia khối cầu (S) thành hai phần. Khi đó, tỉ số thể tích của phần nhỏ với phần lớn là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com