Đề thi học kì 2 Toán 12 THPT năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Long


Ngày … tháng 06 năm 2020, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng môn Toán đối với học sinh lớp 12 hệ THPT giai đoạn cuối học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

Đề thi học kì 2 Toán 12 THPT năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Long gồm 04 mã đề: 101, 102, 103, 104; đề thi gồm có 05 trang với 40 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, phần trắc nghiệm chiếm 8,0 điểm, phần tự luận chiếm 2,0 điểm, thời gian làm bài thi là 90 phút.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Toán 12 THPT năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Long:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y − z − 1 = 0 và điểm A(1; 0; 0) ∈ (P). Đường thẳng ∆ đi qua A nằm trong (P) và tạo với trục Oz một góc nhỏ nhất. Gọi M(x0; y0; z0) là giao điểm của đường thẳng ∆ với mặt phẳng (Q): 2x + y − 2z + 1 = 0. Tổng S = x0 + y0 + z0 bằng?
[ads]
+ Trong không gian với tọa độ Oxyz cho A(2; −3; 0) và mặt phẳng (α): x + 2y − z + 3 = 0. Tìm phương trình mặt phẳng (P) đi qua A sao cho (P) vuông góc với (α) và (P) song song với trục Oz?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(2; −1; 5), B(5; −5; 7), M(x; y; 1). Với giá trị nào của x, y thì A, B, M thẳng hàng?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com