Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Quốc Thái – An Giang


Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Quốc Thái – An Giang mã đề 001 gồm có 03 trang, đề thi gồm 02 phần: phần trắc nghiệm gồm 24 câu, chiếm 6,0 điểm, phần tự luận gồm có 03 câu, chiếm 4,0 điểm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Quốc Thái – An Giang:
+ Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC biết A (3; −1), B (2; 2), C (−2; −1).
1) Viết phương trình tổng quát đường cao AH.
2) Viết phương trình đường tròn tâm A và tiếp xúc với đường thẳng BC.
[ads]
+ Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình x2 − 8x + 7 ≥ 0 . Trong các tập hợp sau, tập nào không là tập con của S?
+ Cho hai điểm A (1; −4) và B (3; 2). Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trung trực của đoạn thẳng AB.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com