Đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Du – Lâm Đồng


Đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Du – Lâm Đồng mã đề 132 gồm 03 trang với 30 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận, thời gian làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án phần trắc nghiệm và lời giải chi tiết phần tự luận.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Du – Lâm Đồng:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A. Trong không gian, hai đường thẳng vuông góc với nhau thì có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.
B. Trong không gian cho hai đường thẳng song song. Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì vuông góc với đường thẳng kia.
C. Trong không gian, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
D. Trong mặt phẳng, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a. SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), M là trung điểm của BC. SA = a√3.
a) Chứng minh mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng (SAM).
b) Tính góc giữa đường thẳng SM và mặt phẳng (ABC).
c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và SC.
[ads]
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi I là trung điểm SC. Chọn khẳng định sai:
A. Mặt phẳng (SAC) là mặt phẳng trung trực của đoạn BD.
B. AB vuông góc (SAC).
C. BD vuông góc SC.
D. IO vuông góc (ABCD).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com