Phương pháp ghép trục trong bài toán hàm hợp


Tài liệu gồm 45 trang, hướng dẫn sử dụng phương pháp ghép trục (phương pháp được sáng tạo và phổ biến bởi tác giả Hoàng Trọng Sơn) để giải nhanh một số bài toán vận dụng – vận dụng cao liên quan đến hàm hợp – một lớp bài toán khó thường xuất hiện trong các đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán; giúp học sinh ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán hiệu quả.

Các bài toán trong tài liệu được giải theo hai cách: sử dụng phương pháp truyền thống và phương pháp ghép trục, qua đó giúp học sinh nắm vững phương pháp giải toán, cũng như thấy được những ưu điểm của phương pháp ghép trục khi giải quyết dạng toán này.

Trích dẫn tài liệu phương pháp ghép trục trong bài toán hàm hợp:
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình f(|(3sinx – cosx – 1)/(2cosx – sinx + 4)| = f(m^2 + 4m + 4) có nghiệm?
[ads]
+ Cho hàm số bậc bốn y = f(x). Đồ thị hàm số y = f'(x) như hình vẽ bên. Số điểm cực đại của hàm số g(x) = f(√(x^2 + 2x + 2)) là?
+ Cho f(x) là hàm đa thức bậc 6 sao cho đồ thị hàm số y = f'(x) như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của hàm số y = g(x) = f(x^2 + 4x + 5).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com