Các dạng bài tập VDC hệ tọa độ trong không gian


Tài liệu gồm 12 trang, tóm tắt lý thuyết cơ bản cần nắm và hướng dẫn phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm vận dụng cao (VDC / nâng cao / khó) hệ tọa độ trong không gian, phù hợp với đối tượng học sinh khá – giỏi khi học chương trình Hình học 12 chương 3 (phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz) và ôn thi điểm 8 – 9 – 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Các dạng bài tập trắc nghiệm VDC hệ tọa độ trong không gian:
A. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
1. Hệ tọa độ trong không gian.
2. Tọa độ của vectơ.
3. Tọa độ của một điểm.
4. Tích có hướng của hai vectơ.
5. Phương trình mặt cầu.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Tìm tọa độ điểm, vectơ trong hệ trục Oxyz.
Dạng 2: Tích có hướng.
Dạng 3: Ứng dụng của tích có hướng để tính diện tích và thể tích.
Dạng 4: Phương trình mặt cầu.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com