Các dạng bài tập VDC phương pháp tọa độ trong không gian


Tài liệu gồm 65 trang, tóm tắt lý thuyết cơ bản cần nắm và hướng dẫn phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm vận dụng cao (VDC / nâng cao / khó) phương pháp tọa độ trong không gian, phù hợp với đối tượng học sinh khá – giỏi khi học chương trình Hình học 12 chương 3 và ôn thi điểm 8 – 9 – 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Các dạng bài tập trắc nghiệm VDC phương pháp tọa độ trong không gian:
CHỦ ĐỀ 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
Dạng 1: Tìm tọa độ điểm, vectơ trong hệ trục Oxyz.
Dạng 2: Tích có hướng.
Dạng 3: Ứng dụng của tích có hướng để tính diện tích và thể tích.
Dạng 4: Phương trình mặt cầu.

CHỦ ĐỀ 2. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG.
Dạng 1: Xác định vectơ pháp tuyến và viết phương trình mặt phẳng.
Dạng 2: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến mặt cầu.
Dạng 3: Phương trình mặt phẳng đoạn chắn.
Dạng 4: Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng.
Dạng 5: Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng.
Dạng 6: Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng.
Dạng 7: Góc giữa hai mặt phẳng.
Dạng 8: Một số bài toán cực trị.

CHỦ ĐỀ 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.
Dạng 1: Viết phương trình đường thẳng.
Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng bằng phương pháp tham số hóa.
Dạng 3: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Dạng 4: Góc giữa hai đường thẳng.
Dạng 5: Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng.
Dạng 6: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
Dạng 7: Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Dạng 8: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
Dạng 9: Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt cầu.
Dạng 10: Một số bài toán cực trị.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com