Các dạng bài tập VDC phương trình đường thẳng


Tài liệu gồm 34 trang, tóm tắt lý thuyết cơ bản cần nắm và hướng dẫn phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm vận dụng cao (VDC / nâng cao / khó) phương trình đường thẳng, phù hợp với đối tượng học sinh khá – giỏi khi học chương trình Hình học 12 chương 3 (phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz) và ôn thi điểm 8 – 9 – 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Các dạng bài tập trắc nghiệm VDC phương trình đường thẳng:
A. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
1. Phương trình đường thẳng.
+ Vectơ chỉ phương của đường thẳng.
+ Phương trình tham số của đường thẳng.
+ Phương trình chính tắc.
2. Khoảng cách.
+ Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng.
+ Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
3. Vị trí tương đối.
+ Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
+ Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.
+ Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt cầu.
4. Góc.
+ Góc giữa hai đường thẳng.
+ Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Viết phương trình đường thẳng.
Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng bằng phương pháp tham số hóa.
Dạng 3: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Dạng 4: Góc giữa hai đường thẳng.
Dạng 5: Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng.
Dạng 6: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
Dạng 7: Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Dạng 8: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
Dạng 9: Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt cầu.
Dạng 10: Một số bài toán cực trị.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com