Bài tập đường tiệm cận của đồ thị hàm số – Diệp Tuân


Tài liệu gồm 55 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Diệp Tuân, phân dạng và tuyển chọn các bài tập tự luận & trắc nghiệm chuyên đề đường tiệm cận của đồ thị hàm số, giúp học sinh tự rèn luyện khi học chương trình Giải tích 12 chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

A. LÍ THUYẾT
1. Đường tiệm cận đứng.
2. Đường tiệm cận ngang.
3. Đường tiệm cận xiên.
B. PHÂN DẠNG VÀ BÀI TẬP MINH HỌA
Dạng 1. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
+ Tìm tiệm cận ngang, tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
+ Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
Dạng 2. Tìm tham số m để đồ thị hàm số có tiệm cận.
+ Đối với hàm số phân thức hữu tỉ.
+ Đối với hàm số y = √(ax^2 + bx + c) (với a khác 0).
Dạng 3. Các bài toán liên quan đến tiệm cận.
+ Xác định các đường tiệm cận.
+ Dựa vào các giả thiết: khoảng cách, góc, diện tích … thiết lập phương trình, hệ phương trình để tìm ẩn cần tìm.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com