GTLN – GTNN hàm hợp, hàm liên kết, hàm trị tuyệt đối – Đặng Việt Đông


Tài liệu gồm 91 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán liên quan đến giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hợp, hàm liên kết, hàm trị tuyệt đối; đây là lớp bài toán vận dụng – vận dụng cao thường gặp trong chương trình Giải tích 12 chương 1 (ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số) và các đề thi THPT Quốc gia môn Toán.

A. KIẾN THỨC CHUNG
B. BÀI TẬP
+ Dạng 1: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất liên quan hàm số khi biết bảng biến thiên, đồ thị.
+ Dạng 2: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất hàm liên kết khi biết bảng biến thiên, đồ thị.
+ Dạng 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất hàm số có tham số không chứa giá tuyệt đối.
+ Dạng 4: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất hàm trị tuyệt đối chứa tham số.

Xem thêm:
+ Tính đơn điệu hàm hợp, hàm liên kết (VD – VDC) – Đặng Việt Đông
+ Cực trị hàm hợp và hàm liên kết (VD – VDC) – Đặng Việt Đông
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com