Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian dành cho học sinh TB – yếu – Dương Minh Hùng


Tài liệu gồm 69 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Dương Minh Hùng, hướng dẫn giải các bài toán trắc nghiệm thuộc chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz, dành cho học sinh trung bình – yếu, ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm học 2020 – 2021.

Bài 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
+ Dạng 1. Tọa độ vectơ và một số tính chất cơ bản.
+ Dạng 2. Tọa độ điểm.
+ Dạng 3. Tích có hướng của hai vectơ và ứng dụng.

Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU.
+ Dạng 1. Xác định tâm, bán kính, nhận dạng mặt cầu.
+ Dạng 2. Viết phương trình mặt cầu khi biết một số yếu tố cho trước.

Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG.
+ Dạng 1. Tìm một VTPT của mặt phẳng.
+ Dạng 2. Viết phương trình mặt phẳng.

Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.
+ Dạng 1. Tìm một VTCP của đường thẳng.
+ Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng.
+ Dạng 3. Tìm điểm thuộc đường thẳng và giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.

Bài 5. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG.
+ Dạng 1. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng.
+ Dạng 2. Vị trí tương đối của mặt phẳng và đường thẳng.
+ Dạng 3. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường thẳng.

Bài 6. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA MẶT CẦU VỚI MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG.
+ Dạng 1. Vị trí tương đối của mặt cầu và mặt phẳng.
+ Dạng 2. Vị trí tương đối giữa mặt cầu và đường thẳng.
+ Dạng 3. Bài toán liên quan đến độ dài dây cung và diện tích tam giác.

Bài 7. KHOẢNG CÁCH TỔNG HỢP.
+ Dạng 1. Khoảng cách giữa hai điểm.
+ Dạng 2. Khoảng cách cơ bản.
+ Dạng 3. Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng.
+ Dạng 4. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.

Bài 8. GÓC CƠ BẢN.
+ Dạng 1. Góc giữa hai đường thẳng.
+ Dạng 2. Góc giữa hai mặt phẳng.
+ Dạng 3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com