Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT C Bình Lục – Hà Nam


Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT C Bình Lục – Hà Nam gồm 04 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án (đáp án được tô sẵn màu đỏ).

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT C Bình Lục – Hà Nam:
+ Phát biểu nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. Tổng của hai số tự nhiên lẻ là một số lẻ. B. Tích của hai số tự nhiên lẻ là một số chẵn.
C. Một tam giác có nhiều nhất một góc tù. D. Bình phương của một số thực luôn dương.
+ Cho hai tập hợp A và B được mô tả như hình vẽ bên. Phần được tô đen trong hình là tập hợp nào sau đây?
+ Cho hình bình hành ABCD, điểm G thỏa mãn 6AG = AB + AC + AD. Khi đó điểm G là:
A. Trọng tâm ∆CDA. B. Trọng tâm ∆ABC.
C. Trọng tâm ∆BCD. D. Trọng tâm ∆DAB.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com