Đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh


Đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh mã đề 110 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 110, 232, 354, 476, 598, 610, 792, 874, 956, 138, 210, 392.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. d qua S và song song với BC. B. d qua S và song song với DC.
C. d qua S và song song với AB. D. d qua S và song song với BD.
+ Cho một bảng ô vuông 3 x 3. Điền ngẫu nhiên các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vào bảng trên (mỗi ô chỉ điền một số). Gọi A là biến cố “mỗi hàng, mỗi cột bất kì đều có ít nhất một số lẻ”. Xác suất của biến cố A bằng?
+ Cho khai triển nhị thức P(x) = (1 + x)^6. Xét các khẳng định sau:
(I) Khai triển P(x) gồm có 7 số hạng.
(II) Số hạng thứ 2 của khai triển P(x) là 6x.
(III) Hệ số của x^5 trong khai triển P(x) là 5.
(IV) Số hạng chính giữa của khai triển P(x) là số hạng thứ 3.
Số khẳng định đúng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com