Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai


Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai mã đề 132 gồm có 02 trang, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 20 câu, chiếm 05 điểm, phần tự luận gồm 06 câu, chiếm 05 điểm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
+ Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?
A. Huyện Chư Sê có 3 trường trung học phổ thông. B. x + 3 = 5.
C. Mưa to quá! D. Trời tối rồi!
+ Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC, N là trung điểm của AM. Hãy tính vectơ BN theo hai vectơ BA, BC.
+ Tích của vectơ a và −3 là vectơ b. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. b cùng hướng với a. B. b = 3a.
C. b = −3a. D. b ngược hướng với a.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com