Đề thi chuyên đề Toán 11 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc


Đề thi chuyên đề Toán 11 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc mã đề 136 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi chuyên đề Toán 11 lần 1 năm 2020 – 2021 trường THPT Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc:
+ Đường tròn sẽ không thay đổi bán kính khi ta thực hiện liên tiếp các phép nào sau đây:
A. Thực hiện phép dời hình bất kỳ rồi thực hiện liên tiếp phép vị tự tỉ số k = -1.
B. Thực hiện phép quay rồi thực hiện liên tiếp phép đồng dạng bất kỳ.
C. Thực hiện phép vị tự tỉ số k = -1 rồi thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số k = 2.
D. Thực hiện phép đồng dạng tỉ số k = 2 rồi thực hiện liên tiếp phép dời hình bất kỳ.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường tròn (C): (x + m)^2 + (y – 2)^2 = 5 và (C’): x^2 + y^2 + 2(m – 2)y – 6x + 12 + m^2 = 0. Vectơ v nào dưới đây là vectơ của phép tịnh tiến biến (C) thành (C′)?
+ Cho hình vuông ABCD tâm I. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD, DC. Phép tịnh tiến theo vectơ nào sau đây biến ∆AMI thành ∆INC.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com