Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội


Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề), đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Một học sinh giải phương trình |x −1| = 2x (1) theo các bước như sau:
Bước 1: Ta có (1) ⇒ |x −1|2 = 4×2.
Bước 2: ⇔ 3×2 +2x −1 = 0.
Bước 3: ⇔ x ∈ {−1;1/3}.
Bước 4: Vậy phương trình (1) có tập nghiệm là S = {−1;1/3}.
Lời giải trên sai từ bước nào?
A. Bước 2. B. Bước 4. C. Bước 1. D. Bước 3.
+ Biết rằng u và v là hai số thực có tổng bằng 11 và tích bằng −101. Hỏi u và v là các nghiệm của phương trình nào dưới đây?
+ Trong hệ tọa độ Oxy cho điểm A(4;0) và điểm B(0;5). Điểm M(a;b) thuộc đường thẳng d : y = x sao cho |M A − MB| đạt giá trị lớn nhất. Khẳng định đúng là?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com