Đề thi HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Nội


Đề thi HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Nội gồm 10 câu trắc nghiệm và 09 câu tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Nội:
+ Cho phương trình x2 – (2m – 1)x + m2 – 3m + 1 = 0 (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 sao cho biểu thức P = x1(x2 + 2) + x2(x1 + 2) đạt giá trị nhỏ nhất.
+ Cho tam giác ABC. Điểm M trên cạnh BC thỏa mãn BM = 1/3.BC. N là trung điểm của AC. Điểm P thỏa mãn AP = 2AB.
a. Phân tích AM qua hai véctơ không cùng phương AB, AC.
b. Chứng minh rằng M, N, P thẳng hàng.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ a(-3;1), b(2;5). Tính tọa độ của véctơ u = 2a – b.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com