Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Quang Trung – Hà Nội


Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Quang Trung – Hà Nội được biên soạn theo hình thức đề trắc nghiệm kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 35 câu, chiếm 07 điểm, phần tự luận gồm 03 câu, chiếm 03 điểm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Quang Trung – Hà Nội:
+ Cho Parabol (P): y = x2 – 4x + m – 1 và đường thẳng (d): y = -2mx + 3.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (P) khi m = 4.
b) Tìm tất cả các giá trị thực của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ âm.
+ Giải phương trình √(21 – x2 – 4x) = x + 3.
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A(2;1), B(1;1), C(-3;4).
a) Tìm tọa độ trọng tâm G và trực tâm H của tam giác ABC.
b) Tìm tọa độ điểm M thuộc trục hoành sao cho (MA + MB) đạt giá trị nhỏ nhất.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com